Πως μια αλλαγή στον Chrome επιρρεάζει το development σε Vagrant

Πως μια αλλαγή στον Chrome επιρρεάζει το development σε Vagrant

Ο τρόπος που έχουμε επιλέξει στην ομάδα της Nannuka για να κάνουμε το development είναι μέσω του Vagrant. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο σύστημα που διαχειρίζεται virtual machines τα οποία στήνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μέσα από απλά configuration files. Έτσι ο κάθε developer έχει στημένο στο PC του ένα μίνι-server, με τις ίδιες προδιαγραφές με τον production server. Κάθε φορά που θέλει να κάνει […]

Read Me Leave comment